Sunday, April 09, 2006

Daffodil Day


7.apríla sa na Slovensku uskutočnil Deň narcisov a to už jeho 10.ročník. Asi 13000 dobrovoľníkov vymieňalo malé žlté odznaky v tvare narcisov za dobrovoľný finančný príspevok na celonárodnú zbierku na pomoc onkologickým pacientom.
*
7th of April was a Daffodil Day in Slovakia. It was 10th year from 1997 when collectors from Cancer Society (Liga proti rakovine) are exchanging small yellow badge in shape of daffodil against small voluntary contribution in favour of oncologic patients.

1 comment: