Monday, April 30, 2007

Happy birthday Miška

Today my clever daughter is 16.
All the best to you, Miška !
This is real "personalized" post stamp !

Friday, April 13, 2007

Deň narcisov - Daffodil Day

Today was a Daffodil Day in Slovakia. It was 11th year from 1997 when collectors from Cancer Society (Liga proti rakovine) are exchanging small yellow badge in shape of daffodil against small voluntary contribution in favour of oncologic patients.
* This daffodil is done in ink roller Centropen and watercolor pencil in my daily sketchbook.

Dnes už po jedenásty krát sa na Slovensku konala verejná finančná zbierka na podporu mimovládnej organizácie Liga proti rakovine Slovenskej republiky. Táto organizácia ako jediná medzinárodne uznávaná organizácia riadi na Slovensku program boja proti rakovine spoločne s VAMI všetkými. Minulý rok sa v rámci kampane Deň narcisov vyzbieralo 18.373.517 Sk. Táto suma umožnila podporiť mnohé regionálne projekty, psychosociálnu starostlivosť, klinický výskum a informačné programy zamerané na prevenciu, starostlivosť a poradenstvo.

Thursday, April 12, 2007

Tuesday, April 10, 2007